Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc Công trình: Xây dựng cổng chào, chào mừng thành lập Thị xã Quế Võ

28/08/2023 09:01 Số lượt xem: 4627

Phòng Văn hóa và Thông tin Thị xã Quế Võ thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Xây dựng cổng chào, chào mừng thành lập Thị xã Quế Võ. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng cổng chào, chào mừng thành lập Thị xã Quế Võ.

2. Địa điểm xây dựng: xã Đức Long, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Xây dựng cổng chào, chào mừng thành lập Thị xã Quế Võ.

4. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Quế Võ

5. Hình thức tổ chức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi, quy định tại Điều 16 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ.

6. Đối tượng dự thi: Các tổ chức, cá nhân trong nước có năng lực, chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức và nộp hồ sơ dự thi:

- Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc: Từ 08 giờ 00' ngày 24/8/2023 đến 17 giờ 00' ngày 29/9/2023;

- Địa điểm tổ chức cuộc thi và nộp hồ sơ dự thi: Trụ sở HĐND và UBND Thị xã Quế Võ

- Nơi nhận bài dự thi: Phòng Văn hóa và Thông tin Thị xã Quế Võ (đơn vị tổ chức cuộc thi).

- Địa chỉ: Phường Phố Mới, Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

- Người liên hệ: Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin (điện thoại: 0382.360.910).

Thông báo mời thi tuyển

Biểu mẫu đăng kí thi tuyển