Sở Xây dựng Bắc Ninh thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 10 năm 2023)

07/12/2023 08:54 Số lượt xem: 636

1. Thời gian, địa điểm

- Thứ Năm, ngày 14/12/2023, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút.

- Tại Phòng sát hạch, tầng M (tầng lửng), Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.822.460, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch

- Thực hiện theo Điều 77, Điều 78, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 và Khoản 24 Điều 12, Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023.

- Bộ câu hỏi sát hạch theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

3. Thành phần dự sát hạch: Có danh sách kèm theo và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Bắc Ninh tại địa chỉ: http://sxd.bacninh.gov.vn

4. Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (350.000 đồng/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; tài khoản và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên.

5. Cá nhân mang theo giấy CCCD hoặc giấy CMND hoặc các giấy tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Danh sách các cá nhân dự sát hạch (đợt 10 năm 2023)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lĩnh vực sát hạch

Ghi chú

Nguyễn Xuân Vui

21/8/1986

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Cao Điện

17/4/1991

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Vương Bá Hữu

28/12/1977

1. Thiết kế kết cấu công trình

2. Định giá xây dựng

Lê Nho Lâm

29/9/1992

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Thế Tùng

14/12/1985

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Ngọc Huyên

12/6/1988

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

Nguyễn Văn Họa

02/6/1992

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Lê Văn Đại

15/10/1988

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Ngô Trọng Thứ

14/10/1987

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Đình Quân

15/9/1991

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Như Việt

27/9/1972

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

4. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Quang Vinh

13/11/1993

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Lã Thái Bình

06/6/1989

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Dương Thị Thắm

10/10/1979

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

Nguyễn Đức Pha

16/6/1960

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Văn Nam

24/02/1987

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

Lê Công Huệ

04/4/1992

1. Thiết kế cơ điện công trình

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

3. Định giá xây dựng

Hoàng Đình Trí

24/3/1997

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Sĩ Tiến

06/4/1986

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

Trần Như Nguyên

14/7/1987

1. Định giá xây dựng

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Đoàn Khắc Quỳnh

13/6/1989

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Đức Luân

26/9/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Trần Thăng Long

24/11/1979

Thiết kế kết cấu công trình

Nguyễn Thảo Nguyên

11/4/1995

1. Định giá xây dựng

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Trịnh Thị Hà

11/6/1996

1. Thiết kế kết cấu công trình

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Trần Đức Hoàng

20/3/1994

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Phạm Văn Thuận

10/4/1992

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Ngọc Long

31/5/1993

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Văn Thiện

21/12/1991

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Hữu Tú

16/9/1988

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Dương Đình Lĩnh

18/6/1993

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Ngọc Học

10/12/1993

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Đăng Dũng

17/9/1987

Thiết kế kết cấu công trình

Nguyễn Hồng Thái

19/4/1987

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Hữu Tiệp

16/8/1996

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Văn Bách

12/12/1986

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

Trần Văn Hiếu

01/11/1998

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Ngô Văn Việt

04/10/1986

Định giá xây dựng

Nguyễn Duy Đoàn

08/10/1987

Pháp luật thiết kế quy hoạch xây dựng

Nguyễn Thị Duyên

15/8/1982

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

Đào Đức Nguyên

27/7/1985

Pháp luật giám sát thi công

Ngô Văn Đức

25/9/1993

Thiết kế cơ - điện công trình

Ngô Văn Đoàn

29/02/1988

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Định giá xây dựng

Cung Hải Lâm

06/9/1993

1. Thiết kế kết cấu công trình

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Văn Du

01/6/1989

Định giá xây dựng

Nguyễn Hoàng Phú

29/6/1994

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Hoàng Minh Tuyên

04/8/1983

Thiết kế kết cấu công trình

Đỗ Văn Quýnh

13/8/1993

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Vũ Quốc Chức

22/10/1989

1. Thiết kế kết cấu công trình

2. Pháp luật định giá xây dựng

Vũ Mạnh Thế

16/9/1989

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Văn Hiếu

29/10/1986

1. Thiết kế kết cấu công trình

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Ngô Xuân Luân

11/4/1991

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Quang Huy

14/4/1982

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Trịnh Đình Chung

21/8/1988

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

2. Pháp luật định giá xây dựng