Sở Xây dựng Bắc Ninh: Quản lý quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị có điểm nhấn và bứt phá

13/01/2023 18:07 Số lượt xem: 14022

Với mục tiêu góp phần quan trọng cùng tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I trước năm 2030, năm 2023 và những năm tiếp theo, Sở Xây dựng Bắc Ninh chú trọng công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị với định hướng dài hạn, bền vững và phải có điểm nhấn, sự bứt phá.

Chủ đề của ngành Xây dựng Bắc Ninh năm 2023 là: “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, tiến độ các đồ án quy hoạch xây dựng; Tập trung phát triển các khu đô thị, khu chức năng và công trình công cộng cấp đô thị phấn đấu tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I trước năm 2030; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về xây dựng”.

Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch chung (QHC) đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 được Thủ tướng phê duyệt, Sở Xây dựng tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để cụ thể hóa các định hướng quy hoạch xây dựng: Tổ chức thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh QHC đô thị như: đô thị Tiên Du (trên toàn huyện), đô thị Gia Bình, đô thị Cao Đức, đô thị Nhân Thắng, huyện Gia Bình, đô thị Trung Kênh, đô thị Lâm Thao, đô thị Thứa, huyện Lương Tài; thực hiện rà soát, cập nhật lập, điều chỉnh 25 đồ án quy hoạch phân khu (QHPK) trên địa bàn các huyện, thành phố đã được tỉnh cho chủ trương, quy hoạch chi tiết (QHCT) các khu đô thị mới quy mô lớn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, Từ Sơn, các huyện Tiên Du, Quế Võ, Yên Phong… theo định hướng hiện đại, văn minh, sinh thái, thông minh, có bản sắc riêng làm cơ sở thu hút các nhà đầu tư lớn vào đầu tư xây dựng; đồng thời rà soát điều chỉnh QHC xây dựng nông thôn mới tại các địa phương theo tiêu chí nâng cao gắn với quy hoạch phát triển đô thị tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, kinh tế - xã hội.

Bên canh đó, Sở cũng tăng cường quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị theo hướng kiến trúc hiện đại gắn với bản sắc văn hóa của Bắc Ninh - Kinh Bắc, có nhiều công trình kiến trúc hợp khối, cao tầng, hiện đại; chú trọng bảo tồn và phát huy các công trình kiến trúc cổ; giữ gìn và phát triển nhiều không gian xanh, mặt nước gắn với các khu đô thị du lịch, sinh thái như Phật Tích, Núi Dạm, Thiên Thai, hành lang xanh sông Đuống, sông Ngũ Huyện Khê, sông Cầu. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh việc lập, điều chỉnh Quy chế quản lý kiến trúc cho phù hợp thực tế làm cơ sở cấp phép, quản lý trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến 2030, Sở sẽ tham mưu tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đô thị còn thiếu như: Trung tâm văn hóa, thể thao cấp tỉnh, cấp huyện; công viên - hồ điều hòa, bệnh viện, Hệ thống thu gom và xử lý nước thải... Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện lập Đề án đề nghị các Bộ, ngành Trung ương công nhận đô thị loại IV đối với đô thị Tiên Du đảm bảo chỉ tiêu đô thị hóa toàn tỉnh đạt 60% trong năm 2023 và phấn đấu đến 2025 lên khoảng 70%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (chỉ tiêu là 55%).

Công tác phát triển đô thị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ cảnh quan, môi trường; ứng dụng công nghệ thông tin vào quy hoạch và xây dựng các đô thị, khu đô thị, khu nhà ở, công trình thông minh, từng bước tiến tới xây dựng đô thị Bắc Ninh là đô thị thông minh. Sở cũng sẽ tham mưu cho tỉnh tháo gỡ khó khăn, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp đẩy mạnh thu hút đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư phát triển các khu đô thị quy mô lớn có tính chất điểm nhấn, khu chức năng đô thị cấp vùng, công trình hạ tầng kỹ thuật khung tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các khu thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế, vui chơi giải trí quy mô cấp vùng; hạ tầng đô thị (bãi đỗ xe tĩnh hiện đại, các công trình công cộng), đầu tư xây dựng (ĐTXD) các công trình hạ tầng kỹ thuật khung đô thị như Đường tỉnh 285B, 282B, 295C, đường H, hệ thống thu gom và nhà máy xử nước thải tại các đô thị, đẩy nhanh tiến độ ĐTXD Nhà máy cấp nước 45.000 m3/ngày đêm, nâng công suất các nhà máy nước hiện có, ĐTXD hạ tầng các khu công nghiệp (VISIP II, Thuận Thành 1, Yên phong 2C…).

 


 

Mai Thu
Nguồn: Báo Xây dựng