Ngày 30 tháng 1 năm 2023
Chủ đề của Ngành năm 2021 là: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, tập trung công tác quy hoạch, phát triển đô thị để thành lập các thị xã và thành phố thuộc tỉnh”.

Thống kê truy cập

Online : 5657
Đã truy cập : 84578995

Đời sống của không ít công nhân xa nhà dần ổn định, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, nhờ được mua những căn hộ tiện nghi giá rẻ.