Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 1691
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1682/SVHTTDL-QLVH V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 25/CT- TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ Văn hóa 30/11/2023
2 1681/SVHTTDL-QLVH Về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn Văn hóa 30/11/2023
3 262/BC-SVHTTDL Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” (tuần từ ngày 23/11/2023 - 30/11/2023) Văn hóa thể thao 29/11/2023
4 1680/SVHTTDL-QLVH Về việc treo băng rôn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 Văn hóa 29/11/2023
5 260/BC-SVHTTDL Về việc báo cáo công tác tôn giáo năm 2023 Văn hóa 29/11/2023
6 1670/SVHTTDL-QLVH V/v xin chủ trương thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Ninh nhân dịp kỷ niệm 115 ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908-03/12/2023) Văn hóa 28/11/2023
7 1672/KH-SVHTTDL Kế hoạch công tác tuyên truyền “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông” thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh An toàn giao thông 28/11/2023
8 1669/SVHTTDL-QLVH V/v đón tiếp Đoàn công tác của Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Bắc Ninh Văn hóa 28/11/2023
9 1667/SVHTTDL-QLVH V/v cử thành viên tham gia Hội đồng Tư vấn KH&CN Văn hóa thể thao 28/11/2023
10 1663/ĐL-SVHTTDL Điều lệ Giải vô địch Vật tự do, Vật dân tộc tỉnh Bắc Ninh năm 20233 Thể thao 28/11/2023
11 1651SVHTTDL-QLVH Thẩm định Báo cáo tu sửa cấp thiết di tích đình Phù Lưu, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong Văn hóa 27/11/2023
12 1652/SVHTTDL-QLVH Thẩm định Báo cáo tu sửa cấp thiết di tích chùa Tam Sơn, phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn Văn hóa 27/11/2023
13 1656/SVHTTDL-QLVH Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Giang Liễu, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ. Hạng mục: Tam bảo Văn hóa 27/11/2023
14 82/KL-TTr Kết luận thanh tra "Thực hiện Luật PCTN, TC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" tại Trung tâm Bảo tồn di tích và Xúc tiến du lịch Văn hóa 24/11/2023
15 1645/SVHTTDL-QLVH Về việc v đóng góp ý kiến vào biểu tượng do tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc tặng đặt tại Công viên Hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh Văn hóa 23/11/2023
16 249/BC-SVHTTDL Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” (tuần từ ngày 16/11/2023 - 23/11/2023) Văn hóa thể thao 23/11/2023
17 1641/SVHTTDL-QLVH Về việc phối hợp tổ chức Đại hội thành lập Hội cựu CAND tỉnh Bắc Ninh Văn hóa 22/11/2023
18 1635/KHPH-TDTT Kế hoạch phối hợp tổ chức Giải vô địch Vật tự do, Vật dân tộc tỉnh Bắc Ninh năm 2023 Thể thao 22/11/2023
19 1631SVHTTDL-TTr V/v giới thiệu văn bản pháp luật mới ban hành (số tháng 11/2023) Văn hóa 22/11/2023
20 1632/SVHTTDL-QLVH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908-03/12/2023) Văn hóa 22/11/2023
Trang 1/85|<<123456>>|