Tập huấn công tác phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

01/11/2023 15:57 Số lượt xem: 378

(BNP) – Sáng 01/11, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Cục Văn hoá cơ sở (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cùng 300 đại biểu là cán bộ đại diện bộ phận giúp việc phong trào các sở, ban, ngành; phòng Văn hoá và Thông tin; cán bộ Văn hoá – Xã hội các xã, phường, thị trấn.

Trong những năm qua, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở nói chung và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói riêng trên địa bàn tỉnh đã tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Điểm mới đáng chú ý trong triển khai thực hiện phong trào là từ năm 2022, Ban chỉ đạo phong trào tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn đăng ký xây dựng mô hình điểm Khu dân cư văn hóa tiêu biểu trên từng lĩnh vực như: Mô hình điểm về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch địa phương; mô hình về nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; mô hình Khu dân văn hóa tiêu biểu trong chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông... Tính đến nay, toàn tỉnh đăng ký xây dựng 72 mô hình điểm Khu dân cư văn hóa tiêu biểu tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố.

Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở Lương Đức Thắng phổ biến các văn bản về phong trào.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Lương Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phổ biến, giới thiệu các văn bản của Trung ương và của tỉnh về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026, đặc biệt là các văn bản mới được ban hành trong năm 2023.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm về thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", nhất là kinh nghiệm về việc triển khai xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư văn hóa tiêu biểu” giữa các địa phương trong tỉnh.

Hội nghị tập huấn là dịp để đội ngũ cán bộ nắm được những quy định mới, kỹ năng, nghiệp vụ trong lãnh đạo, thực hiện công tác phong trào năm 2023. Bên cạnh đó, xác định rõ hơn về những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình bình xét các danh hiệu thi đua, qua đó giúp các cán bộ làm công tác phong trào nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công việc.

H.H

Nguồn: https://bacninh.gov.vn