Tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động Lễ hội Xuân 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

07/02/2024 15:20 Số lượt xem: 303

Thực hiện Công văn số 95/VHCS-NSVH, ngày 31/01/2024 của Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động Lễ hội Xuân 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Để bảo đảm công tác quản lý và tổ chức lễ hội tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm khi tham gia các hoạt động Lễ hội Xuân 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ngày 05/02/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị thuộc Sở VHTT&DL phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

Ảnh minh họa: Chương trình chào  xuân Giáp Thìn - 2024

            - Chỉ đạo, yêu cầu Ban tổ chức lễ hội thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhằm tổ chức lễ hội bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương; không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc của nhân dân, xã hội và Nhà nước.

 - Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của nghi lễ truyền thống trong các hoạt động lễ hội.

- Thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan, gây tốn kém, lãng phí, bảo đảm an toàn, tiết kiệm bảo vệ môi trường.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc.

- Phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện Kế hoạch số 1905/KH-SVHTTDL, ngày 29/12/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn – 2024.

Phòng Quản lý Văn hóa