Hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc năm 2023.

28/08/2023 12:00 Số lượt xem: 510

Ngày 28/8/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ văn hóa toàn quốc năm 2023. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch.  Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh, thành. 

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bắc Ninh

Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai công tác xây dựng đời sống văn hóa trong thời gian qua, đồng thời định hướng các giải pháp cho Ngành Văn hóa trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trung, Phó Giám đốc Sở VHTTDL

 phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh thay mặt Lãnh đạo Sở báo cáo tham luận tại hội nghị “Một số kết quả trong việc đầu tư xây dựng và hoàn thiện thể chế văn hóa đặc thù gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh”.

Báo cáo tham luận khẳng định lại giá trị của Dân ca Quan họ Bắc Ninh – Di sản Văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận. Để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa “Dân ca Quan họ Bắc Ninh”, tạo không gian bảo tồn, trình diễn, thực hành di sản ở cộng đồng thì một trong những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết là phục dựng lại các “Nhà chứa Quan họ.” Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng hoàn chỉnh và bàn giao cho cộng đồng 11 “Nhà chứa Quan họ” tại 11 làng Quan họ gốc. Bên cạnh việc xây dựng “Nhà chứa Quan họ”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ các làng quan họ theo mức từ 20-30 triệu đồng/làng/năm để phục vụ hoạt động liên quan. Hiện nay “Nhà chứa Quan họ” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là điểm đến hấp dẫn đối với du khách thập phương, đặc biệt là du khách quốc tế mỗi dịp về đến Bắc Ninh.

Hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc năm 2023 là dịp để toàn thể cán bộ Ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình từ trung ương đến địa phương ôn lại quá trình hình thành, phát triển, cống hiến của ngành; đồng thời nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước./.

TQK