Hỗ trợ kinh phí đối với làng Quan họ, các Câu lạc bộ loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian

21/10/2023 13:50 Số lượt xem: 299

(BNP) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND Quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc; làng Quan họ thực hành; các Câu lạc bộ (CLB) loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; các CLB Dân ca Quan họ Bắc Ninh ngoài tỉnh.

Câu lạc bộ Quan họ Thị Cầu trong một buổi sinh hoạt.

Theo đó, mỗi làng Quan họ gốc trong tỉnh được hỗ trợ 30 triệu đồng/lần/năm; làng Quan họ thực hành, các CLB loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trong tỉnh được hỗ trợ 20 triệu đồng/lần/năm; CLB Dân ca Quan họ Bắc Ninh ngoài tỉnh được hỗ trợ 20 triệu đồng/CLB/ lần thăm/năm (khi lãnh đạo tỉnh đến thăm, động viên). Kinh phí hỗ trợ dùng vào các việc như: mua sắm, sửa chữa loa đài, tăng âm, đạo cụ, trang phục; tổ chức học hỏi, truyền dạy, giao lưu, trình diễn, thực hành di sản…

Tiêu chí xác định làng Quan họ gốc là: phải có ít nhất một bọn Quan họ nam và một bọn Quan họ nữ; các bọn Quan họ của làng này phải kết bạn với các bọn Quan họ của làng khác theo nguyên tắc bọn Quan họ nam kết bạn với bọn Quan họ nữ; hai tiêu chí trên phải tồn tại tối thiểu 3 đời và được UBND tỉnh công nhận.

Đối với làng Quan họ thực hành là làng có tổ chức sinh hoạt ca hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh tại địa phương; có quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền; được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công nhận. CLB Quan họ, đội văn nghệ có hoạt động định kỳ, thường xuyên; có ít nhất 2 thế hệ tham gia sinh hoạt trong tổ chức; có hoạt động truyền dạy và tổ chức giao lưu Dân ca Quan họ.

Về CLB loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địa bàn tỉnh (Ca trù, Tuồng, Chèo, Rối nước, Trống quân, Kéo co, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt…) phải có Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công nhận; thành viên CLB phải có ít nhất từ 20 người trở lên; có quy chế, chương trình hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ; tổ chức sinh hoạt định kỳ, thường xuyên; tham gia và tổ chức các hoạt động như: Hội thi, hội diễn, truyền dạy, giao lưu trình diễn, thực hành Di sản.

CLB Dân ca Quan họ Bắc Ninh ngoài tỉnh có ít nhất từ 20 người trở lên; có quy chế, chương trình hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa Dân ca Quan họ; sinh hoạt định kỳ, thường xuyên; tham gia và tổ chức các hoạt động như: Hội thi, hội diễn, truyền dạy, giao lưu trình diễn, thực hành Di sản văn hoá phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh./.

H.H

Nguồn: https://bacninh.gov.vn/