Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra tình hình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại Bắc Ninh

22/08/2023 13:50 Số lượt xem: 304

(BNP) - Sáng 22/8, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn về làm việc, kiểm tra tình hình thực hiện phong trào tại Bắc Ninh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Từ năm 2022 đến nay, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, ngày càng có hiệu quả cao, phát huy được những truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tạo sự chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị; xây dựng môi trường văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; quy tụ và xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.

Tính đến ngày 15/8, toàn tỉnh có 96,2% hộ đăng ký xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% thôn, làng, khu phố đăng ký danh hiệu Khu dân cư văn hóa; 96,4% cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn hóa; 100% thôn, làng, khu phố hoàn thiện xây dựng hương ước, quy ước và định kỳ rà soát bổ sung hàng năm. Toàn tỉnh đăng ký xây dựng 72 mô hình điểm Khu dân cư văn hóa tiêu biểu tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các đám cưới cơ bản thực hiện theo đúng quy định, không làm cỗ mời khách tràn lan, phô trương, hình thức, lãng phí. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 64,4% đám tang thực hiện hỏa táng, điện táng. Công tác chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội trong tình hình mới luôn thực hiện tốt nếp sống văn minh, đảm bảo phù hợp với các quy định phòng chống dịch Covid-19. Việc đốt vàng mã tại di tích đã giảm nhiều so với năm trước…

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào, đồng thời trao đổi, làm rõ hơn những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện phong trào của tỉnh, đặc biệt là những chính sách, chế độ hỗ trợ đặc thù của tỉnh nhằm động viên, khuyến khích, phát triển phong trào; việc quan tâm đến đời sống văn hóa của công nhân tại các khu dân cư; công tác giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng nông thôn mới; thực trạng bảo tồn, phát huy di sản văn hóa...

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận những kết quả tỉnh Bắc Ninh đạt được trong triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, các quy định hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gắn liền với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá các cấp, đặc biệt là xây dựng các thiết chế văn hoá dành cho công nhân lao động; dẫn dắt, định hướng, động viên công nhân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ bình đẳng, tự tin với cộng đồng sinh sống.

Cùng với đó, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; xây dựng các mô hình mới, điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hoá, tích cực phát triển văn hoá con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Xuân Trung.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh luôn xác định xây dựng văn hoá là quan điểm xuyên suốt là nhiệm vụ thường xuyên vừa là mục tiêu, là động lực nội sinh cho phát triển kinh tế - xã hội. Cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào trong thời gian tới.

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đi kiểm tra thực tế tại Tập đoàn Hồng Hải Foxconn (thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

H.H 

Nguồn: https://bacninh.gov.vn