Tập huấn nghiệp vụ triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông

24/07/2023 18:01 Số lượt xem: 824

Sáng 24/7, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn triển khai việc tạo lập, ký số, ban hành bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử phục vụ liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) cho lãnh đạo UBND cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tư pháp, hộ tịch tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, đại diện Sở Tư pháp đã giới thiệu các nội dung liên quan đến quy trình thực hiện liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC: Tạo lập, trình ký, ký số bản điện tử giấy khai sinh và Trích lục khai tử. Đồng thời, hướng dẫn chi tiết thao tác thực hiện trên hệ thống phần mềm Dịch vụ công liên thông; cách tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh, vào sổ đăng ký khai sinh, ký số và ban hành bản điện tử khai sinh; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký khai tử, vào sổ đăng ký khai tử, ký số và ban hành bản điện tử trích lục khai tử; hướng dẫn tạo lập, trình ký, ký số bản điện tử khai sinh, trích lục khai tử; hướng dẫn tạo và phân quyền tài khoản ký số…

Cán bộ Sở Tư pháp hướng dẫn cán bộ làm công tác hộ tịch các thao tác trên hệ thống.

Thông qua tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ tư pháp, hộ tịch trực tiếp tiếp nhận và giải quyết TTHC hiểu rõ được quy trình, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện, tạo sự thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho người dân, qua đó, góp phần triển khai hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ.

Theo Kế hoạch, chương trình tập huấn sẽ diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 24/7 - 27/7.