Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 366
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 135/QĐ-STTTT Công khai kinh phí bổ sung Hành chính 15/11/2023
2 116/QĐ-STTTT QĐ V/v nâng bậc lương công chức (Hiếu) Hành chính 30/09/2023
3 173/BC-STTTT Báo cáo kết quả công tác tháng 9, phương hướng nhiệm vụ tháng 10 Hành chính 15/09/2023
4 100/QĐ-STTTT QĐ V/v nâng bậc lương công chức (Thế) Hành chính 30/08/2023
5 98/QĐ-STTTT QĐ V/v nâng bậc lương công chức (Tiến) Hành chính 29/08/2023
6 736/STTTT-TTBCXB Công văn đôn đốc cập nhật dữ liệu thông tin hồ sơ công chức, viên chức lên hệ thống phần mềm quản lý CBCCVC tỉnh Bắc Ninh Hành chính 21/07/2023
7 83/QĐ-STTTT QĐ V/v nâng bậc lương công chức (Khanh) Hành chính 30/06/2023
8 106/BC-STTTT Báo cáo công tác tháng 6, phương hướng nhiệm vụ tháng 7 Hành chính 19/06/2023
9 7/TB-HĐTD Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023 Hành chính 02/06/2023
10 67/QĐ-STTTT QĐ Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh Hành chính 01/06/2023
11 68/QĐ-STTTT QĐ Về việc tiếp nhận và điều động công chức (Hồng Khanh) Hành chính 01/06/2023
12 66/QĐ-STTTT QĐ Về việc tiếp nhận và điều động công chức (Nguyễn Hữu Quân) Hành chính 01/06/2023
13 498/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai Quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Hành chính 17/05/2023
14 60/QĐ-STTTT Công khai dự toán bổ sung đào tạo Hành chính 17/05/2023
15 68/BC-STTTT Báo cáo kết quả công tác tháng 5 Hành chính 15/05/2023
16 02/TB-HĐTD TB Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 theo Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2023 Hành chính 15/05/2023
17 03 /TB-HĐTD TB Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 theo Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2023 Hành chính 15/05/2023
18 51/QĐ-STTTT Điều chỉnh kế hoạch Hành chính 26/04/2023
19 49/BC-STTTT Báo cáo sơ kết kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 29/7/2021 Hành chính 18/04/2023
20 50/BC-STTTT Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hành chính 18/04/2023
Trang 1/19|<<123456>>|