Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 378
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 02/STTTT-HĐSK Triển khai hoạt động sáng kiến đợt I năm 2024 (gửi lại bản chuẩn thay cho bản trước) Hành chính 12/04/2024
2 07-CV/ĐU V/v triển khai công tác tuyên truyền Đảng 03/04/2024
3 53/BC-STTTT Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về thi đua khen thưởng Hành chính 20/03/2024
4 51/BC-STTTT Báo cáo công tác tháng 3/2024 Hành chính 19/03/2024
5 50/BC-STTTT Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quý I; phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2024 Hành chính 19/03/2024
6 23/QĐ-STTTT QĐ ban hành Quy chế đường dây nóng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Hành chính 06/03/2024
7 19/QĐ-STTTT. QĐ V/v nâng bậc lương công chức (Nga) Hành chính 27/02/2024
8 33/BC-STTTT Báo cáo kết quả công tác tháng 2 Hành chính 20/02/2024
9 17/KH-STTTT KH triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 Hành chính 01/02/2024
10 10/QĐ-STTTT QĐ Về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh Hành chính 29/01/2024
11 01/STTTT-HĐSK V/v triển khai hoạt động sáng kiến Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024 Hành chính 26/01/2024
12 03/KH-STTTT Kế hoạch Phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Hành chính 18/01/2024
13 07/BC-STTTT Báo cáo kết quả công tác tháng 1, phương hướng nhiệm vụ tháng 2 Hành chính 18/01/2024
14 02/QĐ-STTTT V/v Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 Hành chính 05/01/2024
15 43/TB-STTTT Lịch tiếp dân sở TTTT 2024 Hành chính 15/12/2023
16 135/QĐ-STTTT Công khai kinh phí bổ sung Hành chính 15/11/2023
17 173/BC-STTTT Báo cáo kết quả công tác tháng 9, phương hướng nhiệm vụ tháng 10 Hành chính 15/09/2023
18 100/QĐ-STTTT QĐ V/v nâng bậc lương công chức (Thế) Hành chính 30/08/2023
19 736/STTTT-TTBCXB Công văn đôn đốc cập nhật dữ liệu thông tin hồ sơ công chức, viên chức lên hệ thống phần mềm quản lý CBCCVC tỉnh Bắc Ninh Hành chính 21/07/2023
20 106/BC-STTTT Báo cáo công tác tháng 6, phương hướng nhiệm vụ tháng 7 Hành chính 19/06/2023
Trang 1/19|<<123456>>|