Ngày 11 tháng 12 năm 2023

Ngày 8/12, tại Bưu điện tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Bắc Ninh – Cụm trưởng Cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố số 1 (ƯCSC) cùng các đơn vị khác trong Cụm phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) ƯCSC số 1. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đức Tuân, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC); lãnh đạo các Sở TT&TT trong Cụm.