Lịch sử hình thành và phát triển của Sở Thông tin và Truyền thông

11/07/2019 08:03 Số lượt xem: 14636

Sở Bưu chính viễn thông Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 140/2004/QĐ-UBND ngày 3-8-2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh và chính thức đi vào hoạt động tháng 8-2005. Năm 2008, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về: Báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông, quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm. Đến năm 2010, Sở được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ mới là quản lý nhà nước đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Đài Phát thanh cấp huyện.

Từ chỗ đội ngũ còn non trẻ, cơ sở vật chất còn khó khăn, đến nay đội ngũ CBCCVC của Sở TT&TT đã lớn mạnh, cơ sở vật chất không ngừng được nâng lên, dần khẳng định vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực. Thời gian qua, Sở TT&TT đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án làm cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy phát triển sự nghiệp thông tin và truyền thông trên địa bàn.

Công tác quản lý Nhà nước về báo chí xuất bản, phát thanh truyền hình được quan tâm và ngày càng được hoàn thiện. Trong những năm gần đây, sở triển khai chỉ đạo, phối hợp tốt trong công tác thông tin tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Sự nghiệp phát thanh truyền hình của tỉnh được khẳng định, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất không ngừng lớn mạnh; nội dung tuyên truyền ngày càng phong phú, thời lượng phát không ngừng được tăng lên... Công tác thông tin đối ngoại được đặc biệt quan tâm và đã có những bước phát triển vượt bậc. Hình thức tuyên truyền đối ngoại ngày càng đa dạng, phong phú. Tỉnh đã xây dựng ấn phẩm, tài liệu giới thiệu, quảng bá về quê hương, con người, di tích văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại của Bắc Ninh đến với các tỉnh, thành trong và ngoài nước.

Trong lĩnh vực Bưu chính – Viễn thông, sở đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp BCVT đã có bước phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 15 doanh nghiệp bưu chính, viễn thông; 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền; 96 điểm bưu điện văn hóa  xã (số dân phục vụ bình quân là 6.571 người/điểm đạt mức khá so với bình quân của của nước); phát hành báo chí năm 2016 ước đạt trên 16,3 triệu tờ/cuốn; 126/126 xã, phường, thị trấn có báo đọc trong ngày; 100% các xã, phường, thị trấn đã có đường truyền internet cáp quang tốc độ cao, mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối từ tỉnh đến 100% các sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã; Số thuê bao điện thoại đạt trên 1.400.000 thuê bao; Internet đạt gần 500.000 thuê bao, mật độ 104 thuê bao/100 dân (đã quy đổi), tốc độ tăng trưởng trung bình mỗi năm là 86%; thuê bao truyền hình trả tiền đạt gần 56.560 thuê bao với chất lượng khá tốt, kênh chương trình phong phú đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Tổng doanh thu từ dịch vụ BCVT trên địa bàn tỉnh từ khoảng 30 tỷ đồng  năm 1997 đã liên tục tăng nhanh, vượt ngưỡng trên 650 tỷ đồng vào năm 2010 và ước đạt trên 1.700 tỷ đồng năm 2016.

Hạ tầng CNTT đã được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ, đúng định hướng. Đến nay, 100% các cơ quan Đảng, nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và hầu hết các cơ quan cấp xã đã được kết nối mạng LAN, đảm bảo trao đổi dữ liệu trong nội bộ cơ quan; hệ thống mạng diện rộng (WAN)  kết nối từ UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện đến tận xã, phường, thị trấn trong tỉnh; 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố được kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng. Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đang được đầu tư hiện đại theo chuẩn quốc tế.

Ứng dụng CNTT có những bước chuyển biến tích cực, nhận thức chung của xã hội về vai trò ứng dụng CNTT được nâng lên rõ rệt. Các cơ quan nhà nước chủ động hơn trong việc triển khai các ứng dụng CNTT gắn liền với cải cách thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch. Hệ thống phần mềm dùng chung đã được triển khai đồng bộ trên diện rộng gồm cổng thông tin điện tử, thư điện tử công vụ (cấp trên 7.000 tài khoản thư điện tử); Hệ thống một cửa liên thông hiện đại đã triển khai tới 5 sở, ban, ngành; 8/8 huyện, thị xã, thành phố và 58 UBND cấp xã. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai đến cấp huyện, đã cấp tài khoản cho gần 2.500 cán bộ, công chức, viên chức của 36 cơ quan cấp sở, huyện; thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành giữa Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Chính phủ; 100% các đơn vị có website/cổng thông tin điện tử, cung cấp 100% dịch vụ công mức 2 và đang triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Ứng dụng chữ ký số được triển khai đến 100% các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong trao đổi văn bản điện tử  của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh.

Công nghiệp điện tử tại Bắc Ninh đã khẳng định được thế mạnh và trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước về số doanh nghiệp và doanh thu với sự hiện diện của các tập đoàn lớn trên thế giới như: Samsung, Foxcom, Canon, Microsoft.... đến nay, tỉnh đã thu hút được gần 100 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp điện tử và CNTT. Chỉ số VN ICT Index của tỉnh Bắc Ninh liên tục nằm trong nhóm 10 địa phương xếp hạng cao nhất, góp phần tích cực vào nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI của tỉnh.

Với những kết quả đã đạt được, Sở Thông tin và Truyền thông đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba; 07 lần được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh và Bộ TT&TT; 02 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba; 05 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 05 tập thể và cá nhân được Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen;  08 tập thể và 30 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.