Tuyên truyền trật tự “An toàn giao thông”

05/12/2023 16:06 Số lượt xem: 130

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cung cấp thông tin về “An toàn giao thông” cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt nếp sống văn hóa giao thông, chấp hành tốt các quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Hướng tới xây dựng thành công mô hình “Văn hoá giao thông của người Bắc Ninh- Kinh Bắc”, tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.


Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đa dạng hóa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông của quần chúng nhân dân nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tỉnh. Phát động phong trào thực hiện nếp sống văn hóa giao thông “An toàn”, ứng xử văn hóa giao thông “Văn minh” nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Nêu gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện tốt các quy định đảm bảo an ninh trật tự giao thông bên cạnh đó cũng chỉ ra những sai phạm và đồng thời phê phán các hành vi cố ý vi phạm  gây mất trật tự, an toàn giao thông. 

Tập trung tuyên truyền an toàn giao thông đường bộ, vận động người dân có ý thức tự giác chấp hành quy định luật an toàn giao thông như: Đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng, đúng quy cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; điều khiển phương tiện giao thông đi đúng làn đường, phần đường, không chạy quá tốc độ cho phép; chú ý quan sát an toàn khi vượt qua đường; sử dụng phương tiện đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và thân thiện với môi trường; bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ.


Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tuyên truyền xử phạt các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về xử phạt đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở vượt quá mức quy định: “Hãy nói không với rượu, bia khi lái xe”.

QP-MN