Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số 3 – Bộ TT&TT năm 2023

08/12/2023 21:35 Số lượt xem: 131

Chiều 08/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh – Trưởng Cụm thi đua số 3 thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trung Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh chủ trì Hội nghị; đồng chí Trịnh Xuân Lộc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định - đơn vị Cụm phó - đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở thông tin và Truyền thông trong Cụm.


Đồng chí Nguyễn Trung Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh chủ trì Hội nghị

Cụm thi đua số 3 gồm 09 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng: Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam.

Năm 2023, 09/09 Sở thuộc Cụm Thi đua số 3 đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm việc nâng cao ý thức, đạo đức công vụ của công chức, viên chức và người lao động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong cơ quan nhà nước, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm: phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển bền vững”. Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua yêu nước của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên 08 lĩnh vực quản lý của ngành (Bưu chính, Viễn thông, Chính quyền số và Chuyển đổi số, An toàn thông tin, Kinh tế số, xã hội số, Công nghiệp ICT, Báo chí, truyền thông, Xuất bản); thực hiện tốt chủ đề công tác năm của Bộ Thông tin và Truyền thông: “Toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển bền vững”…

Công tác khen thưởng của các đơn vị trong Cụm ngày càng có sự đổi mới, phát triển sâu rộng; tỷ lệ khen thưởng cá nhân trực tiếp ngày được nâng cao; khen thưởng thường xuyên được duy trì; khen thưởng thành tích đột xuất đã được thực hiện kịp thời, góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến. Việc xét duyệt khen thưởng được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích, qua đó góp phần tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tập thể, cá nhân.

Việc phát hiện, bồi dưỡng được các đơn vị trong cụm quan tâm, chú trọng, triển khai bằng nhiều hình thức, việc lựa chọn xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến được gắn với đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, đánh giá kết quả việc áp dụng sáng kiến, hiệu quả của giải pháp công tác đem lại hiệu quả thiết thực.

Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua trong Cụm, đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh; Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương và tỉnh Vĩnh Phúc. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định được bình bầu, suy tôn làm Cụm trưởng; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương làm Cụm phó Cụm thi đua số 3 năm 2024.


Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Nam Định, Hải Dương được bình bầu, suy tôn làm Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 3 năm 2024.

MT