Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ làm việc tại Bắc Ninh

23/02/2024 09:47 Số lượt xem: 158

Ngày 22/2, đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Minh Tường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm tại Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Trung Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí Phó giám đốc sở; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.


Đồng chí Nguyễn Trung Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Sở TT&TT Bắc Ninh chia sẻ những kết quả nổi bật ngành đã đạt được trong thời gian qua: Sở đã tham mưu tỉnh ban hành nhiều văn bản, quy định và các nội dung chiến lược liên quan, tạo khung cơ sở pháp lý, mở đường, định hướng cho quá trình triển khai, thực hiện. Qua đó nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra, như: Chỉ số xếp hạng Chuyển đổi số của tỉnh duy trì ở thứ hạng cao, xếp thứ 7 trên 63 tỉnh, thành phố; Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông xếp thứ 10; Tỷ trọng kinh tế số trên GRDP đạt 56,83%, dẫn đầu cả nước; Chỉ số an toàn thông tin mạng trong nhóm dẫn đầu cả nước. Duy trì hoạt động ổn định Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Các hệ thống thông tin dùng chung được sử dụng rộng rãi tại các cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp; Phát triển, mở rộng ứng dụng Phản ánh kiến nghị thành kênh tương tác tổng hợp giữa người dân và các cơ quan Nhà nước. Hoạt động quản lý thông tin báo chí xuất bản theo đúng định hướng, quan điểm của Đảng. Hạ tầng bưu chính, viễn thông đồng bộ hiện đại, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.


Buổi làm việc giúp hai bên trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong công tác quản lý nhà nước và Chuyển đổi số

Tại buổi làm việc, lãnh đạo và các phòng, đơn vị trực thuộc hai Sở đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về một số nội dung như: công tác tham mưu về cơ chế, chính sách, quy định, quy chế liên quan đến lĩnh vực của ngành. Chuyển đổi số trong các cơ quan của Đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị, địa phương; khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn thông tin; Quan điểm, giải pháp vận hành, quản trị trung tâm điều hành IOC; thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin; Công tác báo cáo kinh tế, xã hội của tỉnh; quản lý nhà nước và báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, ký thỏa thuận hợp tác tuyên truyền với các cơ quan báo chí; quản lý hoạt động bưu chính viễn thông...


Sở TT&TT Phú Thọ tham quan Trung tâm dữ liệu tỉnh Bắc Ninh

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Minh Tường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Phú Thọ cảm ơn sự phối hợp, chia sẻ cách làm, kinh nghiệm quý báu trong công tác quản lý nhà nước, chuyển đổi số của Sở TT&TT Bắc Ninh. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, hai Sở sẽ tiếp tục có những trao đổi, hợp tác sâu hơn nữa trong từng lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

KL