Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng lưới ứng cứu sự cố số 1

09/12/2023 11:15 Số lượt xem: 209

Ngày 8/12, tại Bưu điện tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Bắc Ninh – Cụm trưởng Cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố số 1 (ƯCSC) cùng các đơn vị khác trong Cụm phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) ƯCSC số 1. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đức Tuân, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC); lãnh đạo các Sở TT&TT trong Cụm.


Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) Nguyễn Đức Tuân phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Minh Vũ cho biết: Năm 2023, Sở TTTT Bắc Ninh đảm nhận vai trò Cụm trưởng, STTTT Bắc Kạn là Cụm phó. Trong năm, Cụm đã xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động một cách bài bản, nghiêm túc; tổ chức thành công chương trình diễn tập thực chiến từ ngày 10/11 đến ngày 25/11. Hội nghị thường niên về công tác bảo đảm ATTT của mỗi cụm ƯCSC không chỉ là nhiệm vụ thực hiện hàng năm, mà còn là dịp để các thành viên đội ƯCSC các tỉnh giao lưu, trao đổi, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm cùng với các cán bộ kỹ thuật, các chuyên gia ATTT hình thành mạng lưới gắn kết để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ATTT trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng diễn ra mạnh mẽ như hiện nay.

Cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố số 1 gồm Sở TT&TT 6 tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên. Năm 2023, Cụm đã hoàn thành triển khai các hoạt động theo Kế hoạch đã ban hành. Sở TT&TT các tỉnh đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về ATTT mạng theo quy định của pháp luật, cụ thể: Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án của địa phương ATTT mạng; Tổ chức quản lý, triển khai giám sát ATTT, giám sát thông tin về địa phương trên không gian mạng; Tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục ATTT, Bộ TT&TT; Tổ chức triển khai hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTT mạng quốc gia, hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTT mạng của địa phương theo quy định; là thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT mạng quốc gia và thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật liên quan; tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục ATTT, Bộ TT&TT; Hướng dẫn, phổ cập công cụ và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; Tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống đảm bảo ATTT, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật tập trung của địa phương; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong lĩnh vực phòng, chống tấn công mạng, phòng, chống mã độc; bảo đảm ATTT cá nhân trên mạng.


Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2024, Cụm hướng tới tăng cường các cuộc hội thảo chuyên đề, chia sẻ về giải pháp, kinh nghiệm ứng dụng CNTT, công tác bảo đảm ATTT giữa các đơn vị thành viên trong cụm. Tổ chức các hoạt động diễn tập chung của Cụm sát với tình hình thực tế và định hướng của chung của Bộ TT&TT. Tiếp tục triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm ATTT mạng. Đề xuất kiện toàn, phân công Cụm trưởng, cụm phó Cụm thành viên mạng lưới ƯCSC số 1 năm 2024 và tổ chức diễn tập Cụm năm 2024. Tạo lập các kênh trao đổi thông tin, hỗ trợ ứng cứu trong Cụm hiệu nhằm trao đổi thông tin hỗ trợ hiệu quả. Triển khai các phương án đảm bảo ATTT thổng thể cho hệ thống thông tin tích hợp dữ liệu tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn ATTT cấp độ 3. Hoàn thiện và trình phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.


Đại diện VNCERT trình bày tham luận về Bảo đảm ATTT trong Mạng lưới ƯCSC quốc gia

Hội nghị đã nghe tham luận của VNCERT về tình hình ATTT của Việt Nam năm 2023, công tác điều phối, ứng cứu sự cố trong Mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia; chia sẻ của các thành viên trong cụm về kinh nghiệm về công tác đảm bảo ATTT, chuyển đổi số.

Tại Hội nghị, đại diện BGK đã báo cáo Kết quả Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin Cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố số 1. Trong 15 ngày diễn tập, các cán bộ quản trị mạng, phụ trách CNTT, ATTT của các cơ quan, đơn vị được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn để triển khai công tác bảo đảm ATTT cho các hệ thống thông tin; quy trình ứng cứu sự cố ATTT; trải nghiệm thực tế, đóng vai trò như người tấn công hoặc phòng thủ trên không gian mạng thông qua diễn tập thực tế trên hệ thống thật. Từ đó, hiểu được tính chất, quy mô và cách xử lý vấn đề ATTT.


Lãnh đạo VNCERT cùng đại diện các Sở TT&TT trong Cụm chúc mừng Cụm trưởng, Cụm phó năm 2024

Kết thúc đợt diễn tập, cả 07/07 đội tấn công và 01 đội phòng thủ đều đã hoàn thiện báo cáo của mình, đã có gần 15 lỗ hổng được tìm thấy.


Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Minh Vũ phát biểu bế mạc Hội nghị

Hội nghị đã công bố Cụm trưởng Cụm thành viên Mạng lưới ƯCSC số 1 năm 2024 là Sở TT&TT tỉnh Bắc Kạn, Cụm phó là Sở TT&TT tỉnh Cao Bằng.

KL