Cần đa dạng hình thức tuyên truyền để doanh nghiệp tiếp cận hình thức phản ánh kiến nghị trên App

23/08/2023 08:54 Số lượt xem: 174

Hai kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp qua Ứng dụng “Phản ánh kiến nghị” trên thiết bị di động (App) và chuyên mục “Phản ánh kiến nghị” tại địa chỉ https://pakn.bacninh.gov.vn được Sở Thông tin và Truyền thông tạo lập và đưa vào hoạt động từ đầu tháng 7/2023. Tuy nhiên, đến nay App “Phản ánh kiến nghị” nhận được rất ít phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp gửi đến.

Để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận hình thức phản ánh kiến nghị trên App, các cơ quan, đơn vị liên quan cần đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền. Ngoài việc đăng tải thông tin kênh tiếp nhận trên Cổng thông tin điện tử/Website/mạng xã hội, cần gửi mã QR code để doanh nghiệp tải ứng dụng qua hội, nhóm hỗ trợ doanh nghiệp do cơ quan, đơn vị quản lý.

Các cơ quan, đơn vị khi tổ chức hội nghị đối thoại, tập huấn chuyên ngành có sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, cần giới thiệu và hướng dẫn trực tiếp doanh nghiệp tải App. Các tổ chức đoàn thể gửi mã QR code đến các doanh nghiệp hội viên của mình.

Trung tâm Hành chính công tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, Bộ phận một cửa cấp xã niêm yết mã QR code tại vị trí dễ quan sát, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính tải App.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền, gửi mã QR code tải App, trong đó có doanh nghiệp trong hệ thống kết nối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà Cổng đang quản lý, vận hành.


Mã QR dành cho điện thoại sử dụng hệ điều hành Androi


Mã QR dành cho hệ điều hành IOS


Mã QR code truy cập chuyên mục chuyên mục “Phản ánh kiến nghị” tại địa chỉ https://pakn.bacninh.gov.vn

MP