Bộ TT&TT giao ban quản lý nhà nước Quý III/2023

11/09/2023 23:43 Số lượt xem: 505

Sáng 11/9, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị giao ban quản lý nhà nước Quý III/2023. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT chủ trì.

 

          Dự tại điểm cầu Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Trung Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT&TT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị nghe thông báo tình hình thay đổi nhân sự của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở TT&TT và một số văn bản quan trọng trong lĩnh vực TT&TT được ban hành trong Quý III/2023; công tác quản lý nhà nước Quý III và nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV/2023; Các cơ quan, đơn vị, Sở TT&TT trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông,...

Điều hành nội dung trao đổi, thảo luận và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những khó khăn, tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các công việc, vấn đề còn vướng mắc, đặc biệt là những vấn đề lớn, lĩnh vực khó mang tính "nút thắt", kéo dài...coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý. Mỗi tỉnh nghiên cứu thành lập Trung tâm chuyển đổi số, trong đó cần tập hợp những giải pháp, ứng dụng suất sắc của doanh nghiệp trong tỉnh; Cục chuyển đổi số triển khai hỗ trợ tại 1 địa phương để làm mẫu, sau đó Bộ sẽ ban hành văn bản hướng dẫn chung để các tỉnh thực hiện. Tới đây, Bộ ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số quốc gia năm 2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần bám sát và tổ chức thực hiện hiệu quả; Thanh tra, kiểm tra những địa bàn trọng điểm liên quan đến lĩnh vực vực bưu chính như: lợi dụng bưu chính để buôn lậu, cạnh tranh ko lành mạnh,...

Bộ trưởng gợi mở, các Sở TT&TT nghiên cứu, tham mưu bố trí ngân sách thuê doanh nghiệp vận hành hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh; thuê chuyên gia để xử lý công việc khó trong thời gian ngắn, hoặc theo từng dự án; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo Al để thay nhân lực lao động, giúp gia tăng năng suất; Thành lập các tổ công tác trên cơ sở xã hội hóa, huy động nhiều lực lượng cùng tham gia giải quyết các vấn đề của ngành tại địa phương. Đối với những công việc mới, khó, nhất là liên quan đến chiến lược, chính sách, thể chế...làm từ trên xuống, lãnh đạo viết trước và nhân viên góp ý.


Các đại biểu dự tại điểm cầu Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh

Kết thúc hội nghị trực tuyến, phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Trung Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở  đề nghị các đại biểu tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các phòng, đơn vị phối hợp hoàn thiện: Đề án ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024 - 2030 để báo cáo BTV Tỉnh ủy; báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết số 44 - HĐND tỉnh khóa XVIII về “Phê duyệt đề án xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2022, tầm nhìn đến năm 2030, trình UBND tỉnh; Tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 311 - HĐND tỉnh khóa XVIII về Đề án “Tái cấu trúc mạng truyền số dữ liệu chuyên dùng phục vụ chính quyền điện tử và thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh”; các phòng, đơn vị chuẩn bị chu đáo các nội dung, báo cáo, slide báo cáo, kiến nghị, đề xuất thuộc lĩnh vực phụ trách phục vụ buổi làm việc với UBND tỉnh; Xây dựng Kế hoạch hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, trong đó Phòng CNTT chủ trì xây dựng chương trình tổ chức hội nghị lồng ghép các nội dung: Công bố danh mục bộ chỉ số DTI, ký số dịch vụ công, biên lai điện tử; phối hợp tuyên truyền trên Báo, Đài tỉnh, đăng bài trên cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ tháng 10. Các phòng, đơn vị rà soát nhiệm vụ chuyên môn, dự toán ngân sách được giao đảm bảo tiến độ, hiệu quả;... 

PV