Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Loại Thời gian lấy ý kiến Chi tiết

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Loại Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Lấy ý kiến góp ý vào Quy chế Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên ứng dụng Phản ánh kiến nghị tỉnh Bắc Ninh   646

Góp ý
Từ ngày : 27/10/2022
Đến ngày : 27/10/2022

2

Lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo “Đề án Nâng cao năng lực truyền thông trên Internet”   674

Góp ý
Từ ngày : 05/10/2022
Đến ngày : 10/10/2022


3

Lấy ý kiến đóng vào dự thảo Quy định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   783

Góp ý
Từ ngày : 03/08/2022
Đến ngày : 31/08/2022

4

ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI IPv6 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH   347

Góp ý
Từ ngày : 01/09/2020
Đến ngày : 10/09/2020

5

xin ý kiến vào dự thảo Đề án “Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động Đài Phát thanh cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.   769

Góp ý
Từ ngày : 25/11/2019
Đến ngày : 02/12/2019

6

Xin ý kiến vào dự thảo sửa đổi một số điều quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh   364

Góp ý
Từ ngày : 18/07/2019
Đến ngày : 18/08/2019
Trang 1/1|<<1