Ngày 27 tháng 6 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 1964/KH-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh về việc Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, trong đó Sở Thông tin và Truyền thông được giao làm đơn vị đầu mối nâng cao chỉ số “Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin”.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2816
Đã truy cập : 65153460