Ngày 3 tháng 10 năm 2022

Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành Chương trình hành động số 38-CTr/TU về thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về "Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giao đoạn hiện nay"

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4030
Đã truy cập : 73320002