Thông tin liên hệ

08/12/2015 00:52 Số lượt xem: 28138

Thông tin liên hệ

I. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ

1.  Văn phòng

- Chánh VP: Nguyễn Xuân Hiếu 

- Phó Chánh VP: Nguyễn Hồng Thái

- Phó Chánh VP: Ngô Thanh Bình

-  ĐT: 0222.3822455

-  Fax: 0222.3822455

2. Thanh tra

- Chánh thanh tra: Nguyễn Hạnh Huyền

- Điện thoại CQ: 0222.3343424

- Phó Chánh thanh tra: Đỗ Thanh Sơn

- Phó Chánh thanh tra: Trần Quang Phúc

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Trưởng phòng: Trịnh Thị Thu Hoàn

- Điện thoại CQ: 0222.6250191

- Phó Trưởng phòng: Đỗ Văn Tuấn

4. Phòng Quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ

- Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Lân

- Điện thoại CQ: 0222.3823454

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Trọng Cường

- Phó Trưởng phòng: Nghiêm Đình Nghĩa

- Phó Trưởng phòng: Đỗ Việt Hòa

5. Phòng Nước - Khoáng sản, Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Bình

- Điện thoại CQ: 0222.3870510

- Phó trưởng phòng: Lưu Xuân Hùng 

6. Phòng Môi trường

- Trưởng phòng: Đặng Văn Đường

- Điện thoại CQ: 

- Phó trưởng phòng: Lê Đức Thọ

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Sơn

II. Các đơn vị sự nghiệp công lập

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất

- Địa chỉ: Số 188-Nguyễn Gia Thiều-Suối Hoa-Thành phố Bắc Ninh-Tỉnh Bắc Ninh.

- Giám đốc: Nguyễn Trọng Tuân

- Điện thoại CQ: 0222.3870961

- Phó Giám đốc: Nguyễn Kim Viết

2. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

- Địa chỉ: Số 11-Hai Bà Trưng-Suối Hoa-Thành phố Bắc Ninh-Tỉnh Bắc Ninh.

- Phó Giám đốc phụ trách: Trần Chung

- Điện thoại CQ: 0222.3874124

- Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hưng

3. Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

- Địa chỉ: Số 11-Hai Bà Trưng-Suối Hoa-Thành phố Bắc Ninh-Tỉnh Bắc Ninh.

- Giám đốc: Nguyễn Khắc Việt

- Điện thoại CQ: 0222.3823184

- Phó Giám đốc: Lại Hữu Luyến

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Hoa

4. Văn phòng Đăng ký đất đai

- Địa chỉ: Số 188-Nguyễn Gia Thiều-Suối Hoa-Thành phố Bắc Ninh-Tỉnh Bắc Ninh.

- Giám đốc: Nguyễn Duy Hồng

- Điện thoại CQ: 0222.3870960

- Phó Giám đốc: Nguyễn Quang Bính

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Huệ

- Phó Giám đốc: Nguyễn Huy Sinh

III. Đơn vị trực thuộc khác

1. Quỹ Bảo vệ Môi trường

- Địa chỉ: Số 11-Hai Bà Trưng-Suối Hoa-Thành phố Bắc Ninh-Tỉnh Bắc Ninh.

- Giám đốc:  Nguyễn Quang Thắng

- Điện thoại CQ: 0222.3875618

IV. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Số 7-Hai Bà Trưng - Suối Hoa -TP. Bắc Ninh-Tỉnh Bắc Ninh.

Điện Thoại: 0222.3822.455.

- Email: stnmt@bacninh.gov.vn

- Website:

http://stnmt.bacninh.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Online : 5190
Đã truy cập : 119698565