Thành lập Tổ Giám sát môi trường tại làng nghề Mẫn Xá

30/11/2023 13:57 Số lượt xem: 241

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định thành lập Tổ giám sát về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh tái chế nhôm tại làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong gồm 18 thành viên; ông Nguyễn Đình Phương; Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh làm Tổ trưởng; lãnh đạo Công an tỉnh, UBND huyện Yên Phong làm Tổ phó.


Rác thải gây ô nhiễm môi trường ở làng nghề Mẫn Xá.

 

Tổ giám sát có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát định kỳ, theo chuyên đề và đột xuất việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh tái chế nhôm trong làng nghề Mẫn Xá theo quy chế hoạt động và kế hoạch giám sát của Tổ về bảo vệ môi trường đối với các đối tượng nêu trên.

Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chế hoạt động và kế hoạch giám sát của Tổ giám sát về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh tái chế nhôm tại làng nghề Mẫn Xá; kinh phí hoạt động từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật…

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn