Quyết định 2158/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

01/12/2023 15:46 Số lượt xem: 151

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số doanh nghiệp; Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp gồm 02 Bộ chỉ số thành phần...

Nguồn: Theo bacninh.gov.vn