Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 của Quốc hội thông qua ngày 22/6/2023

01/12/2023 15:43 Số lượt xem: 128

Bổ sung thêm nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử đó là: Lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nguồn: Theo bacninh.gov.vn