Danh sách kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022.

22/02/2024 15:55 Số lượt xem: 65

Xem chi tiết danh sách kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 (văn bản số 668/QĐ-STNMT ngày 15/12/2022) tại đây./.