Từ ngày: 14/04/2024  -  Đến ngày: 20/04/2024
Ngày Sáng Chiều
Chủ nhật
14/04/2024
Thứ 2
15/04/2024
Thứ 3
16/04/2024
Thứ 4
17/04/2024
Thời gian: 13:30
Giấy mời Hội nghị đánh giá kết quả đạt được của dự án CapaViet3 và thảo luận kinh nghiệm về bảo vệ môi trường đất trong thực tiễn ở Việt Nam.
Vị trí: Hội trường tầng 2, Sở Tài nguyên và Môi trường, số 7 đường Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Lãnh đạo: Phó giám đốc - Nguyễn Đình Phương
Thứ 5
18/04/2024
Thứ 6
19/04/2024
Thứ 7
20/04/2024