Hệ lụy của nền kinh tế phát triển chính là gia tăng ô nhiễm môi trường nếu không có sự ngăn ngừa, kiểm soát kịp thời. Quan điểm “không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế” trở thành chương trình hành động xuyên suốt của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân. Các giải pháp căn bản về bảo vệ môi trường được đặt ra và thực hiện hiệu quả theo đúng lộ trình của Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2019-2025.

Thống kê truy cập

Online : 4850
Đã truy cập : 84581572