Quyết tâm chính trị về làm sạch môi trường làng nghề giấy Phong Khê của tỉnh và TP Bắc Ninh được cụ thể hoá bằng những hành động thiết thực, thường xuyên kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn toàn phường Phong Khê.

Thống kê truy cập

Online : 3484
Đã truy cập : 112838888