Văn bản quy phạm pháp luật

Trả lời công dân thông qua Cổng Thông tin điện tử về xây dựng "Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công"
Số ký hiệu 265/STC-QLCS&DN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/02/2024 Người ký Đỗ Thị Thu Trang
Lĩnh vực Câu hỏi File đính kèm
Nội dung Trả lời công dân thông qua Cổng Thông tin điện tử về xây dựng "Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công"