Văn bản quy phạm pháp luật

chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Công tác của các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương
Số ký hiệu 244/STC-TCĐT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/02/2024 Người ký Nguyễn Kim Thoại
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Công tác của các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương