Văn bản quy phạm pháp luật

V/v hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng Bộ Tài chính năm 2023
Số ký hiệu 252/STC-VP Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/02/2024 Người ký Nguyễn Kim Thoại
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung V/v hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng Bộ Tài chính năm 2023