Văn bản quy phạm pháp luật

V/v xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.
Số ký hiệu 259/STC-TTr Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/02/2024 Người ký Nguyễn Đình Huấn
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung V/v xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.