Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Số ký hiệu 187/BC-STC Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 13/11/2023 Người ký Nguyễn Đình Huấn
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024