Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023. Kỳ báo cáo tháng 10 năm 2023
Số ký hiệu 189/BC-STC Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 15/11/2023 Người ký Nguyễn Kim Thoại
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023. Kỳ báo cáo tháng 10 năm 2023