Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Số ký hiệu 195/BC-STC Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 17/11/2023 Người ký Nguyễn Kim Thoại
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023