Văn bản quy phạm pháp luật

Đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2024
Số ký hiệu 99/TTr-STC Hình thức văn bản Tờ trình
Ngày ban hành 21/11/2023 Người ký Nguyễn Kim Thoại
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung Đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2024