Thực hiện Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2023. Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công đã tổ chức đấu thầu gói thầu số 01: Mua sắm máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy photocopy và máy in theo quy định hiện hành.