Thống kê truy cập

Online : 5186
Đã truy cập : 132068824

Tình hình thu chi ngân sách nhà nước tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2023.

01/11/2023 08:31 Số lượt xem: 413

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 10/2023 ước 4.930 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với tháng trước, giảm 7,1% so với tháng 10/2022. Tính 10 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 25.135 tỷ đồng, đạt 79,47% dự toán, bằng 94,59% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 19.338 tỷ đồng, đạt 81,18 % dự toán và bằng 96% so với cùng kỳ.

Trong đó thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, thu xổ xố kiến thiết 19.098 tỷ đồng, đạt 91,83% dự toán và bằng 101,4% so với cùng kỳ; thu hải quan 5.797 tỷ đồng, đạt 74,23% dự toán và bằng 90,18% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách địa phương tháng 10/2023 ước thực hiện 1.382 tỷ đồng, tăng 50,3% so với tháng trước và giảm 28,3% so với tháng 10/2022. Tính 10 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách ước 11.707 tỷ đồng, đạt 57,6% dự toán, bằng 101,7% so với cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển là 5.235 tỷ đồng (bao gồm chi từ nguồn chuyển từ năm 2022 sang năm 2023) đạt bằng 92,3% dự toán và bằng 102,7% so với cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên là 6.467 tỷ đồng, bằng 59,6% dự toán và bằng 101% so với cùng kỳ.

Đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách: 10 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 79,47% dự toán, bằng 94,59% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số đạt 91,83% dự toán và bằng 101,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên thu tiền sử dụng đất 10 tháng đầu năm là 220 tỷ đồng, đạt 7,34% dự toán. Số thu tiền sử dụng đạt thấp là do thị trường bất động sản trầm lắng khiến các dự án đấu giá chưa thực hiện được theo kế hoạch đề ra. Thuế bảo vệ môi trường đạt 41,48% dự toán và bằng 72,9% so với cùng kỳ, nguyên nhân giảm thu chủ yếu thực hiện chính sách giảm mức thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH.

Đánh giá về chi ngân sách địa phương, về chi đầu tư phát triển: Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, UBND tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời ban hành các quyết định phân bổ chi tiết vốn đầu tư công theo kế hoạch, nguyên tắc, tiêu chí quy định. Ngay đầu năm, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành nhiều văn bản đôn đốc việc đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; xây dựng kế hoạch giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023; đồng thời, thành lập tổ công tác rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tính đến ngày 09/10/2023 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 41,9% kế hoạch giao.

Chi thường xuyên: Trong 10 tháng đầu năm, đã bảo đảm nguồn để đáp ứng nhu cầu kinh phí phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo kế hoạch; Tuy nhiên một số lĩnh vực chi có tiến độ giải ngân còn thấp như sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường./.

Văn phòng Sở