Thống kê truy cập

Online : 6643
Đã truy cập : 131059422

Thông tư về cấm hút thuốc lá hoàn toàn tại nơi làm việc trong nhà của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

08/09/2023 15:53 Số lượt xem: 218

Ngày 11/5/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BYT về việc thực hiện các địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng môi trường không thuốc lá. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá.

Theo đó, các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà bao gồm:

Tại nơi làm việc trong nhà của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nơi làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, trừ các địa điểm quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 1 Thông tư.

Tại khu vực trong nhà của các địa điểm công cộng: cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí, nhà ga, bến tàu, bến xe, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại, chợ, nhà hát, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, rạp xiếc, câu lạc bộ, nhà thi đấu thể thao, sân vận động, nhà sinh hoạt cộng đồng và các khu vực sinh hoạt chung của khu chung cư và địa điểm công cộng khác, trừ các địa điểm quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 1 Thông tư.

Bên cạnh đó, tại khoản 4, Điều 3 của Thông tư nêu rõ : “Không có gạt tàn, dụng cụ dùng cho hút thuốc, đầu mẩu và tàn thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá”.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/8/2023. (Thông tư kèm theo)

Văn phòng Sở