Thống kê truy cập

Online : 6380
Đã truy cập : 138907689

Thông báo về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024

01/03/2024 22:00 Số lượt xem: 71

Ngày 01/3/2024, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024. Theo đó:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ AZ.
- Giá trúng thầu: 117.700.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm mười bảy triệu bảy trăm nghìn đồng)
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng từ 01.3.2024 đến ngày 31.12.2024.

(Có quyết định kèm theo).

Kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải tại trang web https://muasamcong.mpi.gov.vn

Văn phòng Sở