Thống kê truy cập

Online : 7446
Đã truy cập : 138900716

Thông báo về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xác định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bắc Ninh năm 2024 (lần 2)

29/02/2024 08:54 Số lượt xem: 183

Ngày 28/02/2024, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xác định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bắc Ninh năm 2024 (lần 2) như sau:

1. Tên gói thầu: Xác định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bắc Ninh (lần 2).

2. Giá gói thầu: 96.800.000 đồng.

3. Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí không thường xuyên được giao trong dự toán năm 2024.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Không quá 10 ngày kể từ khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 02/2024.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

(có quyết định kèm theo).

Chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải tại trang web https://muasamcong.mpi.gov.vn

Văn phòng Sở