Thống kê truy cập

Online : 7264
Đã truy cập : 138901107

Thông báo về danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024

29/02/2024 15:00 Số lượt xem: 195

Ngày 29/02/2024, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024 như sau:

- Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ AZ: Xếp hạng thứ nhất.

- Công ty TNHH một thành viên dịch vụ bảo vệ an ninh 365: Xếp hạng thứ hai.

- Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ bảo vệ HKC: Xếp hạng thứ ba.

(có quyết định kèm theo).

Văn phòng Sở