Thống kê truy cập

Online : 7214
Đã truy cập : 138483179

Sở Tài chính yêu cầu công chức, viên chức, người lao động tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính

30/01/2024 11:10 Số lượt xem: 254

Ngày 26/01/2024, Sở Tài chính ban hành Công văn số 155/STC-VP về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo đó, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị tiếp tục quán triệt cán bộ thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 29/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Yêu cầu cán bộ chấp hành đúng giờ giấc làm việc; trong giờ làm việc, nghiêm cấm la cà hàng quán và làm việc riêng; cán bộ tập trung nghiên cứu, suy nghĩ nâng cao chất lượng công việc, bám sát công việc; chủ động báo cáo Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, Công văn quy định rõ về chế độ báo cáo, xin nghỉ làm và thẩm quyền quyết định cho cán bộ nghỉ.

Bên cạnh đó, Công văn nêu rõ và yêu cầu cán bộ thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 08/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Thực hiện nghiêm túc lịch phân công trực Tết của cơ quan; các phòng, đơn vị có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ đã được phân công trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết công việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo; tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi nghỉ Tết; khẩn trương trở lại làm việc bình thường sau ngày nghỉ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm.

Cán bộ không tham gia các hoạt động mê tín, cờ bạc; thực hiện nghiêm quy định về kỷ cương, kỷ luật; đạo đức công vụ; văn hóa công sở; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm; các quy định về an toàn giao thông và quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ,....đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

(Kèm theo Công văn số 155/STC-VP)

Văn phòng Sở