Thống kê truy cập

Online : 6523
Đã truy cập : 138274076

Sở Tài chính thông báo về việc đăng tải hồ sơ mời thầu gói thầu Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024

22/02/2024 08:14 Số lượt xem: 122

Ngày 22/02/2024, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 19/QĐ-STC về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024 với các nội dung sau:

- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu

- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu

- Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

- Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

- Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

- Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng

- Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

- Chương VIII: Biểu mẫu của hợp đồng

(kèm theo Quyết định)

Chi tiết hồ sơ mời thầu được đăng tải tại trang web https://muasamcong.mpi.gov.vn

Văn phòng Sở