Thống kê truy cập

Online : 5690
Đã truy cập : 138480382

Sở Tài chính ban hành Kế hoạch tiết kiệm điện và các giải pháp tiết kiệm điện năm 2024

19/02/2024 13:42 Số lượt xem: 128

Ngày 24/01/2024, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 18/KH-STC về việc tiết kiệm điện và các giải pháp tiết kiệm điện năm 2024.

Mục đích nhằm tuyên truyền có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT- TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo; Kế hoạch số 419/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tổ chức triển khai thực hiện sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và các quy định của pháp luật có liên quan đến sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về quản lý, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả của công chức, viên chức và người lao động (gọi tắt cán bộ) của Sở góp phần đảm bảo, ổn định an ninh năng lượng gắn với bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững. Hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động hàng ngày; tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với toàn thể cán bộ trong cơ quan.

Đồng thời, yêu cầu sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu triển khai các giải pháp thực hiện quản lý và sử dụng năng lượng điện đúng mục đích. Thực hiện tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tại Kế hoạch đưa ra các giải pháp tiết kiệm điện:

1. Sử dụng điều hòa:

- Đối với các phòng làm việc: Sử dụng điều hòa khi nhiệt độ ngoài trời trên 300C và sử dụng sau 8h00’ đến 16h00’ hàng ngày (riêng phòng Quản lý Giá được sử dụng sau 8h00’ đến 16h30’) và đặt nhiệt độ điều hòa từ 260C trở lên.

- Đối với các phòng dùng chung (phòng họp, phòng khách, hội trường…): Văn phòng Sở có trách nhiệm bật điều hòa trước khi hội nghị 10 phút; ngay sau khi kết thúc cuộc họp, các phòng tự tắt hoặc báo với Văn phòng Sở để tắt toàn bộ điều hòa và thiết bị điện trong phòng.

- Đối với phòng máy chủ và phòng photo: Thực hiện đường điện điều hòa riêng và sử dụng điều hòa ở chế độ phù hợp đảm bảo hoạt động của máy móc thiết bị chuyên dùng và máy photocopy.

- Đối với phòng bảo vệ: Sử dụng điều hòa khi nhiệt độ ngoài trời trên 300C và sau 8h30’đến 16h00’ và từ 22h00’ tối hôm trước đến 4h00’ sáng hôm sau; đồng thời đặt nhiệt độ điều hòa từ 260C trở lên.

2. Về sử dụng thiết bị điện khác:

- Tắt các thiết bị (đèn chiếu sáng, quạt, điều hòa nhiệt độ…) khi không còn người làm việc trong phòng.

- Khi kết thúc ngày làm việc: Tắt các thiết bị (máy tính, máy in, wifi, đèn chiếu sáng, quạt, điều hòa nhiệt độ,…) đồng thời cắt cầu dao điện của phòng trước khi ra về.

- Sau khi sử dụng khu vệ sinh thì phải tắt điện chiếu sáng.

- Hệ thống chiếu sáng khuôn viên, hành lang của Sở chỉ bật từ 18h30’ tối hôm trước đến 5h00’ sáng hôm sau (mùa hè – thu) và từ 17h30’ tối hôm trước đến 6h00’ sáng hôm sau (mùa đông – xuân)./

(Kế hoạch kèm theo)

Văn phòng Sở