Thống kê truy cập

Online : 7369
Đã truy cập : 138908350

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ban phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

31/07/2023 10:00 Số lượt xem: 387

Ngày 19/6/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu kết luận Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(Xem toàn văn bài phát biểu tại đây).

Văn phòng Sở