Chiều ngày 18/9/2023, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”, do bà Nguyễn Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì; tham dự Hội đồng có các nhà khoa học thuộc Học viện ngân hàng phân viện Bắc Ninh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh-Đại học Thái Nguyên….