Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 6881
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 2048/SNN-TCHC Chương trình công tác tháng 12 năm 2023 Nông nghiệp 30/11/2023
2 2047/SNN-TCHC V/v báo cáo số liệu công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp năm 2023 Nông nghiệp 30/11/2023
3 2045/SNN-QLXD V/v thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (dự án Đầu tư xây dựng trạm bơm tiêu Phúc Lộc (giai đoạn 2) Xây dựng cơ bản 30/11/2023
4 2044/SNN-QLXD TB kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành Gói thầu số 02 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Xuân Viên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Xây dựng cơ bản 30/11/2023
5 2040/SNN-KHTC V/v tham gia dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bắc Ninh. Góp ý 30/11/2023
6 2039/SNN-KHTC Về việc tham gia ý kiến đề nghị điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng khu sản xuất chế biến thực phẩm sạch; gia công giầy da và may mặc xuất khẩu tại xã Minh Tân, huyện Lương Tài của Công ty TNHH giầy da và chế biến thực phẩm Lương Tài. Góp ý 30/11/2023
7 2037/SNN-TCHC V/v cử cán bộ tham gia Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Gia Bình Chương trình OCOP 30/11/2023
8 2032/SNN-KTTH Góp ý dự thảo Chương trình bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp đến năm 2030 Nông nghiệp 29/11/2023
9 2034/SNN-KHTC V/v tham gia ý kiến về thành lập chi nhánh Vietinbank, MB tại tỉnh Bắc Ninh Nông nghiệp 29/11/2023
10 2028/SNN-VPĐP Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Nông thôn mới 29/11/2023
11 2025/BC-SNN Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2023 TTHC 28/11/2023
12 2024/SNN-KHTC V/v tham gia ý kiến điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Yên Trung – Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong Góp ý 28/11/2023
13 2018/SNN-CCKL V/v Cung cấp thông tin thực hiện dự án xây dựng và phát triển thương hiệu gỗ Việt Nông nghiệp 28/11/2023
14 2016/SNN-KHTC Vv góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch Góp ý 28/11/2023
15 2012/SNN-TCHC Vv báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ phiên họp tổng kết năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số CNTT 28/11/2023
16 2003/SNN-KHTC Vv góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT và dự án đối ứng trên địa bàn tỉnh Góp ý 27/11/2023
17 2002/SNN-KHTC Vv góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Góp ý 27/11/2023
18 2001/BC-SNN V/v Báo cáo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” năm 2023 Nông nghiệp 27/11/2023
19 2000/SNN-TCHC V/v triển khai Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, “Công dân Bắc Ninh ưu tú” Nông nghiệp 27/11/2023
20 1997/SNN-TCHC Kết quả triển khai “Tỉnh an toàn giao thông” (từ 16/11 đến ngày 23/11/2023) Giao thông vận tải 27/11/2023
Trang 1/345|<<123456>>|